Vloeibare meststoffen & bodemverbetering

Extra groei stimuleren
Met vloeibare meststoffen stimuleren wij extra groei van uw gewas. Wij gebruiken voornamelijk Urean. Toepasbaar in gras, mais, graan en suikerbieten. Als emissie beperkende maatregelen, worden onze machines voorzien van speciale doppen.

Door de aangescherpte mestwetgeving is het van belang om elke kg stikstof optimaal te benutten. De vloeibare meststof Urean is een voor de hand liggend product. Deze meststof kan in een aantal gevallen moeiteloos de gangbare toepassing van korrelkunstmest vervangen zoals:

  • Basisgift in het voorjaar op grasland, wintertarwe, graszaad of suikerbieten
  • Extra bemesting op grasland, mais of graan
  • Bij bemesting over het gewas

Urean bevat per kg 30% stikstof. Door het soortelijk gewicht van 1,3 kg/ltr bevat 1 ltr Urean 39% stikstof. In een dosering van 200-250 ltr geeft u dus 78-98 kg zuivere stikstof.
Urean wordt zowel via de wortel als via het blad van de plant opgenomen. Opname via het blad zorgt voor een snellere aanvangswerking en een duurwerking.
Bij behoefte aan zwavel (in het voorjaar) kan dit worden toegevoegd in de vorm van ATS.
Samenstelling ATS; *12% N + 26% S                                                      Ook toe te voegen zijn PowerbasicSeCo ( Selenium Kobalt)                           en PowerbasicSporenmix (Organisch gebonden mineralen)

Verder zetten wij met succes Efficien-N-t28 in. Dit wordt in diverse gewassen gebruikt als overbemesting. In gewassen die tijdens de groeiperiode stikstofgebrek vertonen, passen wij Efficien-N-28 toe als extra bemesting.

De grote voordelen van vloeibare meststoffen
We sommen de grote voordelen van het toedienen van vloeibare meststoffen nog even voor u op:

  • Perfecte verdeling
  • Exacte dosering, dus minder verspilling 
  • Toepassingsbreedte = ”strooi”breedte
  • Perceel(kanten) exact afgewerkt
  • Minder arbeid, dus minder kosten
  • Optimale benutting stikstof, meer kg droge stof per ha
Groenbemesters verrijken de bodem
Groenbemesters zijn soms een must door de vergroeningseis, maar werken ook in úw voordeel.
De groenbemesters verrijken de bodem met organische stof en stikstof en zijn onmisbaar om de bodem te verbeteren en langdurig hoge opbrengsten te halen bij een intensief bouwplan. Ook helpen groenbemesters bij het activeren van het bodemleven en dragen bij aan de biodiversiteit. De voordelen van groenbemesters zijn per soort verschillend.

Wilt u hoe weten hoe wij uw gewas kunnen stimuleren? Neem dan contact op en vraag ons naar de mogelijkheden.

website gerealiseerd door RAAD bedrijfsoptimalisatie | RAAD webdesign